Báo cáo tóm tắt thị trường Bất Động Sản Việt Nam Qúy 3/2016
Kinh tế Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP 5,93% trong chín tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 6,53% trong năm 2015. Mặc dù ngành nông nghiệp tăng trưởng chậm do biến đổi thời tiết trong thời gian gần đây, các ngành kinh tế khác đã có sự tăng trưởng mạnh. Các lĩnh vực sản xuất và chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong Q3.16 ...
Thuật ngữ tiếng anh hay dùng trong ngành Bất Động Sản - Nhà Đất Trọng Kiên 0936.835.469
THUẬT NGỮ TRONG NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN. Nhà Đất Trọng Kiên : 0936.835.469 Email : nhadattrongkien.com